Specjalizacja

Znaki towarowe

 

Szczegółowy zakres pomocy prawnej:

Rejestracja znaku towarowego

Analiza zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz sprawdzanie dostępności oznaczenia.

Sporządzanie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Reprezentowanie zgłaszających znaki towarowe przed ww. Urzędami oraz sporządzanie pism procesowych w toku postępowania rejestrowego

Umowy

Przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących prawa ochronnego na znak towarowy, w tym umów przeniesienia prawa jak i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych

Naruszenia

Analiza przypadków naruszeń prawa do znaku towarowego, w tym analiza dokumentacji rejestrowej, wykładnia umów, oraz stanów faktycznych

Reprezentacja

Reprezentowanie w prawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego w mediacji oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym

Warto wiedzieć

Czym jest znak towarowy?

Jest to oznaczenie stosowane na rynku, w celu identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorcy oraz ich odróżnienia towarów i usług innych przedsiębiorców.

Prawo ochronne do znaku towarowego powstaje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu, w Polsce jest to Urząd Patentowy RP. Rejestracja regionalna – skuteczna na terytorium Unii Europejskiej – wymaga rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Dostępny katalog oznaczeń:

 • Znaki towarowe słowne;
 • Graficzne;
 • Słowno-graficzne;
 • Znaki przestrzenne;
 • Znaki stanowiące kształt towaru lub usługi;
 • Kolor jako taki lub kompozycja kolorystyczna
 • Znaki pozycyjne;
 • Znaki dźwiękowe;
 • Deseń;
 • Znaki ruchome;
 • Znaki multimedialne;
 • Hologramy

Więcej o znakach towarowych przeczytaj na blogu:

Prawo ochrony znaku towarowego

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych poszukujących ochrony dla logo, oznaczeń , nazw i pseudonimów Kancelaria Idea Legal oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy krajowy oraz znak towarowy Unii Europejskiej. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach dotyczących znaków towarowych przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO) oraz w sporach sądowych dotyczących naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego oraz znaku towarowego Unii Europejskiej.

Przysługuje jedynie uprawnionemu do znaku towarowego (zgłaszającemu bądź osobie, która je nabyła) i umożliwia mu skuteczną obronę w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Ze względu na rodzaj oznaczenia oraz charakter podmiotów będących jego właścicielami, wyróżnia się znaki towarowe:

N
znaki towarowe wspólne i zwykłe
N
znaki towarowe indywidualne
N
znaki towarowe wspólne gwarancyjne

Jak wygląda proces rejestracji?

Aktualnie przy rejestracji znaków towarowych obowiązuje system sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds.

Własności Intelektualnej przebiega według następującego schematu:

 • Złożenie Wniosku o rejestrację oraz wniesienie opłaty. Wniosek powinien zawierać m.in.:
   • Oznaczenie zgłaszającego;
   • Znak towarowy;
   • Wskazanie klas towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej.
 • Badanie formalnoprawne wniosku i ujawnienie zgłoszenia przez Urząd.
 • Badanie merytoryczne – sprawdzenie oznaczenia pod kątem założeń ustawy.
 • Okres sprzeciwowy – 3 miesiące.
 •  Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Zapraszamy do kontaktu

11 + 12 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: